Intranet

Welkom op het besloten intranet van Unit-F.
Alleen voor personeel.

Unit-F | Fiscaal

Fiscaal advies

Vanuit de fiscale vakgroep ondersteunen wij de aangesloten kantoren op de diverse deelgebieden van de fiscale wetgeving, zowel nationaal als internationaal. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelasting, fiscaliteit van de pensioenproblematiek, herstructureringen van bedrijven, etc. Begeleiding en advies in de volgende disciplines:

 • Fiscale advisering
 • Ondersteuning fiscale bezwaar- en beroepsprocedures.
  Indien er sprake is van een meningsverschil met de fiscus, dan leidt dit meestal tot een correctie. Bent u het hier niet mee eens, dan kunnen onze fiscalisten beoordelen of het zinvol is om het besluit van de fiscus aan te vechten. U kunt deze procedure, afhankelijk van het belang en de situatie, vervolgens zelf of met onze begeleiding voeren. Uiteraard kan Unit-F ook de volledige procedure van u overnemen zodat u zich geen zorgen hoeft te maken of de procedure wel volgens de juiste regels wordt doorlopen.
 • Advies op het gebied van sociale verzekeringen.
 • Ondersteuning en begeleiding bij belastingcontroles.
 • Toetsing van (loon)administraties op fiscale en sociaal-juridische aspecten.
 • Uitvoering van fiscale due diligence-onderzoeken Bij bedrijfsovername, samenwerking of fusie kan het gewenst zijn om in het kader van een due diligence-onderzoek de fiscale risico’s te analyseren. Het is dan prettig als een deskundige en onafhankelijke instantie dit namens u uitvoert. Unit-F combineert in deze situaties haar fiscale en Corporate Finance expertise.
 • Ondersteuning als sparringpartner/klankbord - telefonische helpdesk Wilt u kort sparren over een fiscale kwestie of hebt u een fiscale vraag dan kunt u als aangesloten kantoor altijd onze fiscalisten raadplegen. Juist als professional kunt u hierdoor uw vraag in een breder kader plaatsen en geeft een overleg met één van onze fiscalisten de extra zekerheid die u zoekt. Horizontaal toezicht Unit-F heeft als koepelorganisatie een brancheconvenant met de Belastingdienst inzake
 • Horizontaal Toezicht (HT). Dat betekent dat de bij ons aangesloten accountantskantoren deel kunnen nemen aan HT.
  Een aantal uitgangspunten zijn hierbij van belang:
  • De samenwerking tussen Belastingdienst en accountantskantoor vindt plaats op basis van wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie.
  • Over de samenwerking zijn afspraken gemaakt zoals o.a. evaluatiemomenten.
  • Bij relevante fiscale issues waarover verschil van mening kan ontstaan, worden de ingenomen standpunten vooraf gedeeld.
  • Er is sprake van verminderd toezicht. Wel introduceert de Belastingdienst het begrip metatoezicht.
  • Steekproefsgewijs zal de Belastingdienst onderzoeken blijven uitvoeren.
  • Het accountantskantoor beschikt over een vaktechnische infrastructuur om de kwaliteit van de organisatie en het werk te waarborgen. Het accountantskantoor beschikt over de mogelijkheid om met reviews de kwaliteit van het werk te bewaken.
  • Wanneer het accountantskantoor is aangesloten bij een koepel- c.q. brancheorganisatie, zoals Unit-F, dan kan een deel van de kwaliteitsborging door een dergelijke organisatie worden uitgevoerd. De Belastingdienst heeft zich vergewist van het bestaan en de opzet van het kwaliteitssysteem van Unit-F en deze ook goed bevonden. Een deel van dit systeem komt voort uit het accountancy vaktechnische kwaliteitssysteem.

Wilt u meer weten?

Neemt u gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Tot september 2021 nemen wij geen nieuwe opdrachten aan.

We zijn volledig volgeboekt. Onze excuses hiervoor.