Intranet

Welkom op het besloten intranet van Unit-F.
Alleen voor personeel.

Unit-F | Fiscaal

Fiscale traingen - Fiscaal overleg - Fiscaal advies

Fiscale vakgebieden

Omzetbelasting (BTW)

Omzetbelasting of btw is een indirecte belasting op de verkoop van producten of diensten. De belasting wordt geheven op de verkoopprijs van een product in elke stap van het distributieproces.

Inkomstenbelasting

Over uw inkomsten betaalt u inkomstenbelasting. Vaak hebt u recht op aftrekposten en heffingskortingen. Daardoor betaalt u minder of zelfs geen belasting.

Loonbelasting

Het grootste verschil tussen het brutoloon en nettoloon is de loonbelasting die nog van het brutoloon moet worden afgetrokken.

Erfbelasting

De erfbelasting varieert van 10% tot 40%. Het tarief hangt af van uw relatie met de overledene.

Schenkbelasting

Krijgt u een schenking, of doet u een schenking? Dan krijgt u meestal te maken met schenkbelasting. Een schenking bestaat uit geld of goederen.

Vennootschapsbelasting

Bent u eigenaar van bijvoorbeeld een bv of nv? Dan moet u aangifte vennootschapsbelasting doen. Dat kan ook gelden voor stichtingen en verenigingen.

Dividendbelasting

Ontvangt u dividend? De vennootschap waarvan u het dividend ontvangt, moet over de uitkering dividendbelasting inhouden.

Overdrachtsbelasting

U betaalt overdrachtsbelasting als u eigenaar wordt van onroerende zaken, rechten op onroerende zaken of aandelen in onroerende zaken.

Formeel belastingrecht

Formeel belastingrecht is alle regelgeving waaraan de Belastingdienst en de belastingplichtige zich moeten houden bij het heffen van belasting.

Even voorstellen

Sandra Zegers

Mr. S.S. (Sandra) Zegers

Na in 2001 cum laude te zijn afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Tilburg (Fiscaal Recht) ben ik aan de slag gegaan in de adviespraktijk.

Vandaar uit ben ik begonnen met het ontwikkelen en doceren van fiscale trainingen voor accountants bij Extendum en ben ik full time aan de slag gegaan als docent fiscaal recht bij Fontys Hogescholen.

Tot op de dag van vandaag combineer ik deze functies.

Wat mijn werk bijzonder maakt zijn de jaarlijkse wijzigingen in ons belastingstelsel waardoor het ontwikkelen van fiscaal lesmateriaal nooit verveelt.

- Cum laude afgestudeerd op de universiteit.
- Werkzaam geweest op het belastingkantoor.
- Meer dan 8 jaar ervaring in de adviespraktijk.
- Meer dan 8 jaar ervaring in het onderwijs.
- Gemiddelde beoordeling hoger dan 8.

Tot september 2021 nemen wij geen nieuwe opdrachten aan.

We zijn volledig volgeboekt. Onze excuses hiervoor.